ADB VV3212 Router Manual (Setup & Configuration)

There is no better technical help than having the manual of any given product. Fortunately, we are presenting router guide for ADB VV3212 router. If you need help on topics like web panel access for management, router hard reset, parental control settings, band width allocation, changing your router IP or password from default, port forwarding, then reading this guide is a must.

Page 1 / 41
Užívateľská príručka k zariadeniu
ADB VV3212
Page 2 / 41
Obsah
Obsah
Zapojenie zariadenia
2
Popis zariadenia
2
Príslu enstvo
5
A.
Pripojenie Magio WiFi routra cez telefónnu zásuvku
6
B.
Pripojenie Magio Wi-Fi routra do optickej siete
technológiou Active Ethernet
8
C.
Pripojenie Magio Boxu - v
prípade,
že ste si objednali Magio TV
9
D.
Pripojenie počítača k internetu pomocou bezdrôtovej
domácej siete Wi-Fi
11
E.
Pripojenie vášho počítača do siete Internet
pomocou kábla
12
ADB VV3212 Užívateľská príručka k zariadeniu
Konfigurácia
13
F.
Rozšírená konfigurácia cez webové rozhranie
Magio WiFi routra
13
F.1.
Panel Services (Služby)
14
F.2.
Panel Device Summary (Zhrnutie zariadenia)
15
F.2.1. Časť Settings (Nastavenia)
18
F.2.2. Časť Storage (Ukladanie)
24
F.2.3. Časť Home Network (Domáca sieť)
27
F.2.4. Časť System (Systém)
29
F.2.5. Časť Printers (Tlačiarne)
30
F.2.6. Časť WiFi (WiFi)
32
Kontakty
40
Neviete si poradiť?
40
Page 3 / 41
ADB VV3212 Užívateľská príručka k zariadeniu
| 2
Zapojenie zariadenia
Popis zariadenia
1.
Power:
– Svieti, pokiaľ je zariadenie zapnuté
2.-5.
LAN1 – LAN4:
– signalizácia dátového prenosu
– Blikaním signalizujú prenos dát cez LAN porty 1-4
– Svieti, pokiaľ je zariadenie pripojené káblom do portu
6.
WLAN
– Svieti, pokiaľ je aktívna WiFi sieť
– Blikaním signalizuje aktívny dátový prenos
7.
WPS
– Signalizuje možnosť pripojiť sa na WiFi sieť pomocou
technológie WPS
(WiFi Protected Setup)
8.
USB
– Indikuje pripojené USB zariadenie
– Blikaním signalizuje aktívny dátový prenos
9.
FXS
– Svieti, pokiaľ je do portu FXS pripojené telefónne zariadenie
– Blikaním signalizuje prebiehajúci telefónny hovor
10.
WAN
– Svieti, pokiaľ je zariadenie pripojené prostredníctvom
Ethernetu (WAN)
11.
DSL
– Svieti, pokiaľ je zariadenie pripojené prostredníctvom DSL
– Blikaním signalizuje prebiehajúcu synchronizáciu
12.
Internet
– Červená – Zariadenie nie je pripojené na internet
– Zelená – Zariadenie je pripojené na internet
Predná strana – Indikačné LED diódy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
Page 4 / 41
ADB VV3212 Užívateľská príručka k zariadeniu
| 3
Zapojenie zariadenia
DSL
FXS
USB
LAN4
LAN3
LAN2
LAN1 WAN POWER
SWITCH
±
DSL
– Konektor pre pripojenie DSL kábla
±
FXS
- Konektor pre pripojenie analógového telefónu
k pevnej linke
±
USB
– Slúži na pripojenie USB zariadení, napríklad
tlačiarne alebo USB disku
±
LAN1 – LAN4
– Konektory na pripojenie počítača, resp.
iného sieťového zariadenia pomocou Ethernet kábla
±
WAN
– Slúži na napojenie zariadenia do siete WAN
±
Power
– Vstup napájania (12V, 1,5A)
±
Switch
– Hlavný vypínač
Zadná strana – Porty
Popis zariadenia
Page 5 / 41
ADB VV3212 Užívateľská príručka k zariadeniu
| 4
Zapojenie zariadenia
Popis zariadenia
1.
WPS
– Aktivuje funkciu WPS
(WiFi Protected Setup) na dobu 2 minút,
pozri časť
Technológia WPS
, strana 35
2.
WLAN
– Vypnutie alebo zapnutie siete WiFi
3.
Reset
– V prípade problémov so zariadením
je ho možné ručne reštartovať pomocou
tohto tlačidla (použiť len v nevyhnutných
prípadoch)
Bočná strana – Ovládacie tlačidlá
1
2
3